Wednesday, December 30, 2015

Dlaczego? Why?

PL

Dlaczego mi to robisz? Powiedz, dlaczego? Dlaczego w dzień muszę łudzić wszystkich maską fałszywego uśmiechu, a w nocy płakać i myśleć o najgorszym? Dlaczego? Czy naprawdę byłoby lepiej, gdybym zniknęła?ENG

Why are you doing it to me? Say, why? Why in the day I must lure everyone with the mask of  fake smile, and at night cry, think about worst? Why? Would it really be better, if I disappeared?

No comments:

Post a Comment

Every comment is a great motivation for me. Thank you very much :)